Ett disciplinerat sinne

Självklart har mitt intresse för MMA tagit sig uttryck i att jag läser och studerar om idrotten, utövarna och de tävlingar som pågår världen över. När man håller koll på MMA-utövarna finns det alla möjligheter att göra sig en liten hacka på MMA Betting vilket är något man kan ägna sig åt hos Unibet Online Odds eller någon annan bettingsajt under dygnets 24 timmar om man har lust med det.

Parallellt med mitt intresse för kampsporter och andliga discipliner har jag utvecklat ett intresse för spel, främst poker – och det ägnar jag mig åt såväl online som på casinon i Sverige och utomlands. Jag anser att även pokern är en form av andligt utövande även om andra förmodligen anser att detta påstående är befängt. Jag är dock övertygad om att andra som spelar poker förstår vad det är jag syftar på.

För att bli en skicklig pokerspelare behöver man träna upp sin självdisciplin och sitt tålamod annars kommer man inte att lyckas med sitt pokerspel vare sig on- eller offline. Varje pokerspelare som lyckas vid borden känner till detta fokus och vad som krävs av självdisciplin och tålamod. Det är alltså inte så långsökt att dra parallellen mellan andlig disciplin och den här typen av sportutövande – jo, för att även poker räknas som en sport.

Vad jag försöker komma fram till är hur viktigt sinnestillståndet är för utövandet av både MMA och skicklighetskrävande spel som poker. Det är mentala idrotter. Visst kan man bli en våldsamt skicklig MMA-utövare genom att slå hårt, rått och oberäkneligt, men man är knappast lämpad för själva idrotten. De mentala förutsättningarna saknas om man har som syfte att slå hårt och brutalt. Knappast blir man heller välkommen i MMA-klubbarna om man saknar den disciplin som krävs för att hålla sig inom gränserna för det acceptabla. Var och en som ägnar sig åt seriös MMA-utövning vet att sporten utövas inom de för idrotten avsedda gränserna och platserna för MMA såsom träningslokaler och tävlingsarenor. Minsta avbräck från denna regel leder oundvikligen till disciplinära åtgärder och troligtvis avstängning. Klubbarna vill inte förknippas med odisciplinerade våldsutövare.

Inom pokern krävs samma disciplin men av en annan anledning. I pokerspel måste du veta när du ska spela aggressivt och hur du ska undvika att tilta. Att tilta är att egera känslomässigt vid bordet och reagera på spelet utan kontroll.

Detta kanske låter som att jag vill självrättfärdiga mig inför mitt spelande online men så är icke fallet. Det är som sagt svårt att förklara vilket typ av fokus det är jag talar om när man varken har erfarenhet av MMA eller poker, men för mig smälter dessa båda sporter samman till en helhet som passar mig – och som går hand i hand med min personlighet.

LEAN och arbetsmarknaden

Det där med personligheten är viktigt för även om jag skulle påstå att jag utövat långt mer självdiscpilin än de flesta som jobbar dagligen så lyckas jag inte på arbetsmarknaden. Det kan återigen bero på min personlighet. Jag tröttnar lätt och behöver utmaningar, de utmaningar som ett slipat, fokuserat och disciplinerat sinne söker efter. Den typen av utmaning finns inte på den svenska arbetsmarknaden och jag skulle påstå att Sverige kan stoltsera med den mest okreativa arbetsmarknaden som finns på jorden. Eller rättare sagt – det ligger i tiden att slimma arbetsorganisationerna och stänga ner kreativa sinnen för att de ska passa organisationen. LEAN kallas det – och det är en utveckling som inte passar mig alls. Jag har slipat på, och disciplinerat, min tankeverksamhet – då kan man inte ägna sig åt en arbetsmarknad som förslavar och förkrymper det kreativa hos individen. Med den inställningen går man miste om de disciplinerade, kreativa sinnena. De med den verkliga kampandan. Svensk arbetsmarknad är inte gjord för dem.