MMA-amatörens noteringar

Jag har varit intresserad av sport och idrott under hela mitt liv. Utöver detta har jag även varit intresserad av andliga discipliner och personlig utveckling. Det föll sig således ganska självklart att jag fastnade för MMA direkt när jag introducerades för idrotten. Mitt intresse för MMA har varit gemensamt med fotboll, båda väldigt olika från varandra. Men MMA tycker jag både om att träna och se på. Fotboll har jag bara haft glädje att titta på och nu med EM-fotboll blir det extra roligt att titta.

För mig representerar MMA främst en andlig disciplin och en metod för utövande av självkontroll och jag anser att det fysiska utövandet är en del i denna strävan efter att utöva makt över sig själv. Detta maktutövande har således inte med andra att göra. Makten över andra är inte vad jag är ute efter när jag tränar min kropp och min kroppskontroll – tvärtom. I självdisciplinen och självkontrollen ingår förmågan att stå över provokationer från omgivningen – DET är verklig styrka och verklig makt,

Här skriver jag ner mina insikter kring min personliga, andliga och disciplinära utveckling och synen på MMA som metod för upplysning. Utöver det kan jag skriva om ditten och datten som det faller mig in så sajten gör inte anspråk på att vara undervisande och vägledande när det kommer till MMA – den typen av ansvar lämnar jag till de stora mästarna och de som har vad som krävs för att anta den uppgiften. Jag är än så länge en glad amatör.